ProSSD#1

39,000 đ/tháng


 • Dung lượng đĩa SSD 500MB
 • Addon domain 0
 • Subdomain không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Ram 512MB
 • CPU 1 core
 • Backup hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux
 • Diệt mã độc tự động Imunify360
 • Litespeed Memcache
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.ProSSD#2

89,000 đ/tháng


 • Dung lượng đĩa SSD 1GB
 • Addon domain 1
 • Subdomain không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Ram 768MB
 • CPU 1 core
 • Backup hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux
 • Diệt mã độc tự động Imunify360
 • Litespeed Memcache
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.ProSSD#3

129,000 đ/tháng


 • Dung lượng đĩa SSD 2GB
 • Addon domain 2
 • Subdomain không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Ram 1GB
 • CPU 1 core
 • Backup hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux
 • Diệt mã độc tự động Imunify360
 • Litespeed Memcache
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.ProSSD#5

239,000 đ/tháng


 • Dung lượng đĩa SSD 6GB
 • Addon domain 6
 • Subdomain không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Ram 2GB
 • CPU 2 core
 • Backup hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux
 • Diệt mã độc tự động Imunify360
 • Litespeed Memcache
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.ProSSD#6

279,000 đ/tháng


 • Dung lượng đĩa SSD 8GB
 • Addon domain 8
 • Subdomain không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Ram 2.5GB
 • CPU 2 core
 • Backup hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux
 • Diệt mã độc tự động Imunify360
 • Litespeed Memcache
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.Included With Every Plan

 • LiteSpeed Webserver Enterprise
 • LiteSpeed Cache + Redis Cache
 • Imunify360
 • cPanel
 • Backup mỗi ngày
 • SSH Access + WP CLI